Trwa ładowanie...
d3jqk6c
espi

PROTEKTOR - Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. (23/2012)

PROTEKTOR - Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. (23/2012)
Share
d3jqk6c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, że w dniu 07.11.2012 roku otrzymał od Akcjonariusza ? Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE) oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE) - zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i art. 87 ust. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185,poz. 1439 z 2009 roku, ze zmianami), że w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki PROTEKTOR S.A. na GPW w Warszawie w dniu 29 października 2012 roku, ilość głosów jaką dysponuje Fundusz "Złota Jesień" oraz ilość głosów kontrolowana przez Towarzystwo pozwalają na przekroczenie 15 % głosów na WZA spółki. Fundusz OFE przed ogłoszeniem Liczba posiadanych akcji ? 2 829 400 Procentowy udział w kapitale ? 14,87 Liczba posiadanych głosów ? 2 829 400 Procentowy udział w liczbie głosów ? 14,87 Fundusze
OFE i DFE przed ogłoszeniem Liczba posiadanych akcji ? 2 840 127 Procentowy udział w kapitale ? 14,93 Liczba posiadanych głosów ? 2 840 127 Procentowy udział w liczbie głosów ? 14,93 Fundusz OFE obecnie Liczba posiadanych akcji ? 2 952 886 Procentowy udział w kapitale ? 15,52 Liczba posiadanych głosów ? 2 952 886 Procentowy udział w liczbie głosów ? 15,52 Fundusze OFE i DFE obecnie Liczba posiadanych akcji ? 2 963 613 Procentowy udział w kapitale ? 15,58 Liczba posiadanych głosów ? 2 963 613 Procentowy udział w liczbie głosów ? 15,58 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTOR Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-417 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kunickiego 20-24
(ulica) (numer)
081 532 22 31 081 532 02 00
(telefon) (fax)
info@protektorsa.pl www.protektorsa.pl
(e-mail) (www)
7120102959 430068516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2012-11-07 Piotr Majewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jqk6c

Podziel się opinią

Share
d3jqk6c
d3jqk6c