Trwa ładowanie...
do9si70
espi

PROTEKTOR - Życiorys Członka Rady Nadzorczej (7/2013)

PROTEKTOR - Życiorys Członka Rady Nadzorczej (7/2013)
Share
do9si70

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Życiorys Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) [Dz.U.2009.259.33 ze zm.], jak również w nawiązaniu do informacji przekazanych w dniu 13 lutego 2013 raportem bieżącym nr 6/2013 w sprawie zmiany w organie nadzoru PROTEKTOR S.A., Zarząd PROTEKTOR S.A. przekazuje niniejszym życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Pan Tomasz Matczuk (lat 37) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po ukończeniu którego w 1999 roku uzyskał tytuł magistra prawa. Pan Tomasz Matczuk zdobywał doświadczenie pracując w renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego, a także na stanowisku Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Aktualnie Pan Tomasz Matczuk jest wspólnikiem zarządzającym Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna. Pan Tomasz Matczuk, obok
członkostwa w Radzie Nadzorczej PROTEKTOR S.A., pełni także następujące funkcje: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundusz Hipoteczny Dom S.A .? od maja 2011 roku, b) Członek Zarządu Yield Sp. z o.o. - od grudnia 2010 roku, c) Przewodniczący Rady Nadzorczej Copernicus Securites S.A. - od sierpnia 2010 roku, d) Prezes Zarządu Marina Cape Real Estate OOD ? od 2008 roku, e) Przewodniczący Rady Nadzorczej GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ? od 2007 roku , f) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BOMI S.A. ? od marca 2012 roku, g) Członek Rady Dyrektorów BCS Management S.a r.l ? od lipca 2012 roku, h) Członek Rady Nadzorczej A.pl Internet S.A. ? od kwietnia 2011 roku, i) Prezes Zarządu Niraz Sp. z o.o. ? od października 2012 roku, j) Członek Rady Nadzorczej Enterprise Gamification Sp. z o.o. od grudnia 2012 roku. Pan Tomasz Matczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTOR Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-417 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kunickiego 20-24
(ulica) (numer)
081 532 22 31 081 532 02 00
(telefon) (fax)
info@protektorsa.pl www.protektorsa.pl
(e-mail) (www)
7120102959 430068516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2013-02-14 Piotr Majewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do9si70

Podziel się opinią

Share
do9si70
do9si70