Trwa ładowanie...
d1b7bek
espi

ProxyAd S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ? zwołanego na dzień 2...

ProxyAd S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ? zwołanego na dzień 22 grudnia 2011 roku oraz zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 stycznia 2012 roku. (30/2011)

Share
d1b7bek

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ProxyAd S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ? zwołanego na dzień 22 grudnia 2011 roku oraz zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 stycznia 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ProxyAd. S.A., niniejszym informuję, iż w związku z brakiem wymaganego przez statut Spółki kworum do podejmowania uchwał, postanawia odwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 grudnia 2011 roku, w kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ulicy Chłodnej 15. Z uzyskanej z KDPW listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2011 roku wynika, iż reprezentowane będzie jedynie 1 % (jeden procent) kapitału zakładowego. Zgodnie z § 32 statutu Spółki do Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 %. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. Jednocześnie Zarząd Spółki postanawia ponownie zwołać na dzień 16 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w kance-larii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C. przy ul. Chłodnej
15 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka informuje ponadto, iż zarówno porządek obrad, jak i treść projektów uchwał pozostały niezmienione. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ProxyAd_walne zgromadzenie_2012-01-16.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b7bek

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Piotr Surmacki Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Piotr Surmacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b7bek

Podziel się opinią

Share
d1b7bek
d1b7bek