Trwa ładowanie...
d447odz

PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (5/2013)

PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (5/2013)

Share
d447odz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
PRYMUS S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej ? p. Adriana Moski, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adrian Moska zawiadamia, iż w dniu 15 stycznia 2013 r. nabył 3.633 akcji Spółki po średniej cenie 1,84 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

| | | PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRYMUS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-100 | | Tychy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turyńska | | 101 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9540009883 | | 272285799 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Ewa Kobosko Prezes Zarządu Ewa Kobosko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

Podziel się opinią

Share
d447odz
d447odz