Trwa ładowanie...
d3haim3
d3haim3
espi

PRYMUS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (18/2013)

PRYMUS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (18/2013)
Share
d3haim3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRYMUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") o zmianie stanu posiadania, w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), informują, że w wyniku nabycia przez Gamrat S.A. w dniu 12.03.2013 roku, poza rynkiem NewConnect (na podstawie umowy sprzedaży z dnia 12.03.2013 r.), 1 533 472 akcji spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka") uprawniających do wykonywania 1 533 472 głosów z akcji Spółki, tj. uprawniających do 15,33%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia ("Zmiana Stanu Posiadania"). Przed Zmianą Stanu Posiadania, Gamrat S.A. posiadał 1 533 471 akcji Spółki, stanowiących 15,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 533 471 głosów z akcji Spółki, natomiast Pan Krzysztof Moska posiadał 3 035 580 akcji Spółki, stanowiących 30,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 035 580 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A. posiadają łącznie 6 102 523 akcji Spółki, stanowiących 61,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 61,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 102 523 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 3 035 580 akcji
Spółki, stanowiących 30,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 035 580 głosów z akcji Spółki; 2) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 3 066 943 akcji Spółki, stanowiących 30,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 066 943 głosów z akcji Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100 Tychy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turyńska 101
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9540009883 272285799
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Beata Bernaś Prokurent Beata Bernaś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3haim3

Podziel się opinią

Share
d3haim3
d3haim3