Trwa ładowanie...
dji37tv

PRYMUS - Udzielenie pożyczki spółce celowej (9/2015) - EBI

PRYMUS - Udzielenie pożyczki spółce celowej (9/2015)

Share
dji37tv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Udzielenie pożyczki spółce celowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Prymus S.A. ("Spółka", ?Emitent?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. Emitent podpisał umowę, na mocy której udzielił MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ? spółce celowej Emitenta (?Pożyczkobiorca?) pożyczkę w wysokości 2.500.000 PLN (słownie: dwóch milionów pięćset tysięcy złotych) na okres od dnia podpisania umowy do 14 kwietnia 2017 r. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości 6% w stosunku rocznym. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Emitent jest uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2(1)Kodeksu cywilnego, za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia następnego po upływie terminu zwrotu pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dji37tv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewa Kobosko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dji37tv

Podziel się opinią

Share
dji37tv
dji37tv