Trwa ładowanie...
d390ibq

Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 28 października, 20.00

...

d390ibq
d390ibq

28.10. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych w październiku wyniosły 2,1 proc., wobec 2,1 proc. we wrześniu - podał Narodowy Bank Polski.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w październiku w porównaniu do września o 1,7 pkt. proc. do -19,2 pkt proc. i był wyższy niż przed rokiem o 0,9 pkt. proc. - podał w czwartek GUS.

d390ibq

Wzrost stóp procentowych mógłby zachęcić inwestorów do gry na kursie złotego i spowodować jego umocnienie - powiedział PAP wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński.

Deficyt sektora finansów publicznych wg ESA'95, jaki Ministerstwo Finansów na 2010 rok szacuje na poziomie 7,9 proc. PKB, nie powoduje złej oceny Polski przez inwestorów finansowych - uważa wiceminister finansów Wiesław Szczuka.

Konsolidacja płynności sektora finansów publicznych obniży dług publiczny w 2011 roku o 1,3 proc. PKB - poinformował wiceminister finansów Wiesław Szczuka.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

d390ibq

Bank centralny Japonii utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie - podał bank po zakończeniu posiedzenia w czwartek.

Sprzedaż detaliczna w Japonii we wrześniu 2010 r. spadła o 3,0 proc. mdm, po wzroście w sierpniu o 1,4 proc. - poinformowało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku 2010, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,5 proc. wobec również 7,5 proc. we wrześniu - poinformował w czwartek Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

d390ibq

Gospodarka Litwy spowolniła w III kwartale 2010 r. - PKB wzrósł w tym okresie o 0,6 proc. rdr, po wzroście w II kwartale o 1,1 proc., po korekcie - poinformował w czwartek w komunikacie urząd statystyczny w Wilnie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła w USA o 21 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 434 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA.

BUDŻET

d390ibq

Polska, aby bezpiecznie znaleźć się w strefie euro, musi mieć przede wszystkim elastyczny i konkurencyjny rynek pracy, co oznacza reformę np. wszystkich mechanizmów indeksujących -powiedziała Katarzyna Zajdel - Kurowska, przedstawicielka Polski w MFW, w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jej zdaniem konieczne jest odsztywnienie wydatków publicznych i wypracowanie modelu finansów publicznych dającego ministrowi finansów swobodę w podejmowaniu działań antycyklicznych.

DŁUG

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w środę 118,48 punktów bazowych.

d390ibq

WSKAŹNIKI

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w październiku 2010 r. pozostał stabilny, na poziomach zbliżonych do szczytu sprzed światowego kryzysu - podał instytut BIEC. W 2011 r. można się spodziewać lekkiego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB, ale nie są to symptomy poważniejszego spowolnienia gospodarczego - zaznaczyli autorzy raportu.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wzrósł w październiku do 104,1 pkt ze 103,2 pkt w poprzednim miesiącu - podała w czwartek Komisja Europejska w komunikacie.

d390ibq

Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w październiku 2010 r. wzrósł do 99,5 pkt z 99,0 pkt we wrześniu 2010 r. - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

W październiku 2010 r. wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce wyniósł 40 pkt wobec 41 pkt we wrześniu 2010 r. - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,11 proc. i wyniósł 2638,97 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,5 proc., do 3.834,84 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,42 proc., do 6.595,28 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,56 proc., do 5.677,89 pkt.

Węgierski indeks BUX na zamknięciu wzrósł o 0,39 proc. do 23.202,43 pkt.

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,22 proc. i wyniósł 9.366,03 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,2 proc. i wyniósł 2.992,58 pkt.

SPÓŁKI

Cena emisyjna akcji GPW dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 43 zł, cyzli na maksymalnym poziomie - powiedział w czwartek minister skarbu Aleksander Grad.

Zapisy na akcje Giełdy Papierów Wartościowych złożyło 320 tys. inwestorów indywidualnych - poinformował minister skarbu państwa Aleksander Grad.

Popyt inwestorów instytucjonalnych na akcje Giełdy Papierów Wartościowych po maksymalnej cenie 46 zł 20-krotnie przewyższa liczbę oferowanych akcji - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Od piątku handel akcjami Techmeksu zostanie wznowiony do czasu uprawomocnienia się decyzji KNF o wykluczeniu spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. Jeśli spółka zacznie wykonywać obowiązki informacyjne, to decyzja KNF może być cofnięta - poinformował PAP Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF. W czwartek notowania akcjami Techmeksu zostały zawieszone. Komisja Nadzoru Finansowego ukarała spółkę wykluczeniem z obrotu na rynku regulowanym na okres 12 miesięcy z powodu niewykonywania obowiązków informacyjnych.

Kurs akcji firmy bukmacherskiej Fortuna Entertainment Group spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej giełdzie o 0,12 proc. do 16,98 zł.

Surowce Skalne Wschód, spółka zależna od Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS), kupiła od Skarbu Państwa 85 proc. akcji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych - podał DSS w czwartkowym komunikacie. Nie podano wartości transakcji.

Spółka 4fun Media przydzieliła wszystkie 800 tys. akcji nowej emisji serii D inwestorom. Redukcja w transzy otwartej wyniosła 34,97 proc. - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Prawa do akcji spółki 11 bit studios, producenta gier na platformy stacjonarne i mobilne, zadebiutowały w czwartek na rynku NewConnect.

Arcus wygrał cztery z trzynastu części przetargu organizowanego przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON na dostawę sprzętu komputerowego. Giełdowa spółka dostarczy armii sprzęt o łącznej wartości 6,2 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Partex, producent i dystrybutor podłóg, drzwi, okładzin ściennych i profili, podniósł prognozę zysku netto na 2010 rok o 20 proc., do 0,36 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

NWZA Ciechu poparło rekomendację zarządu i zdecydowało o podniesieniu kapitału przez emisję maksymalnie 23 mln akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Dzięki przeprowadzeniu dezinwestycji w gdańskich Fosforach, oprócz wpływów ze sprzedaży tej spółki, grupa Ciech dodatkowo zmniejszy swoje zadłużenie o 120 mln zł - poinformował PAP w czwartek prezes Ciechu Ryszard Kunicki.

Plan restrukturyzacji Polic do końca 2015 roku ma przynieść 469,8 mln zł oszczędności. Spółka szacuje, że po całkowitej realizacji restrukturyzacji wynik operacyjny powinien poprawić się o około 101 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Famur, w konsorcjum z Towarzystwem Leasingowym K4, zawarł z Katowickim Holdingiem Węglowym umowę o wartości netto 84 mln zł, na dostawę kompleksu do eksploatacji pokładów niskich dla KWK Murcki-Staszic - poinformował Famur w komunikacie.

Novainvest ma w planach upublicznienie Interlandii oraz drugiej spółki wykonawczej ze swojego portfela inwestycyjnego - poinformował wiceprezes spółki Tomasz Bartel. Spółka planuje także akwizycję spółki publicznej, do której może dojść w IV kwartale 2010 roku oraz całkowite wyjście z jednej ze swoich inwestycji. Portfel Novainvest w 2011 roku może tworzyć 5-10 podmiotów.

Bank Pekao podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowy w sprawie poręczenia portfela kredytów o wartości 1,2 mld zł dla małych firm i mikrofirm - poinformowała prezes Pekao, Alicja Kornasiewicz.

City Interactive sprzedało już około 0,8 mln sztuk, gry Sniper Ghost Warrior i sprzedaż nadal rośnie. Najwięcej nabywców gra znalazła w USA i Europie Zachodniej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów unijnych dotyczących ustalania cen hurtowych na rynku telekomunikacyjnym. Chodzi o stawki, które operatorzy płacą Telekomunikacji Polskiej za korzystanie z jej sieci.

PA Nova negocjuje przejęcie dwóch niezrealizowanych przez innego inwestora galerii handlowych. Oferty na kupno galerii w Przemyślu są o około 10 proc. niższe od oczekiwań. Spółka planuje przed końcem roku zamknąć emisję 2 mln nowych akcji - poinformował na czwartkowej konferencji zarząd PA Novy.

Wartość rynku reklamy zewnętrznej wzrosła w trzecim kwartale 2010 roku w ujęciu rok do roku o 1 proc. do 135,9 mln zł. Po trzech kwartałach spadła o 3,5 proc. do 432,5 mln zł - poinformowała w raporcie Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ).

Zdaniem zarządu Elzabu, cena za akcje spółki zaproponowana przez Novitus w wezwaniu, w wysokości 3,40 zł za papier, jest niższa od wartości godziwej - poinformował Elzab w czwartkowym komunikacie.

Banco Santander SA, największy bank w Hiszpanii, zanotował w III kwartale 2010 r. spadek zysku o 26 proc. i podał, że nie osiągnie zakładanych na 2010 r. wyników finansowych.

PA Nova negocjuje przejęcie dwóch niezrealizowanych przez innego inwestora galerii handlowych. Oferty na kupno galerii w Przemyślu są o około 10 proc. niższe od oczekiwań. Spółka planuje przed końcem roku zamknąć emisję 2 mln nowych akcji - poinformował na czwartkowej konferencji zarząd PA Novy.

Norweski DnB NOR i niemiecki NORD/LB, udziałowcy grupy bankowej DnB NORD, podpisali umowę, zgodnie z którą jedynym akcjonariuszem DnB NORD będzie DnB NOR - poinformował DnB NORD w komunikacie.

Zysk spółki Exxon, największej amerykańskiej spółki paliwowej, wyniósł w III kwartale 2010 r. 1,44 USD na akcję - podała firma w komunikacie w czwartek.

WALUTY

Do końca tygodnia dilerzy sygnalizują różne scenariusze: złoty może się osłabiać na fali zamykania pozycji długich na PLN przed decyzją Fed. Z kolei ceny długu mogą wzrosnąć, ze względu na interpretację środowej decyzji RPP, a także sytuację techniczną.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,8728 a kurs złotego do euro na 3,9725 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3857 USD i 112,57 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Polityka kursowa Narodowego Banku Polskiego nie ulega zmianie, a bank centralny ma zawsze możliwość reakcji, gdyby zmiany kursu były niezgodne z zasadami polityki pieniężnej - poinformował Witold Koziński, wiceprezes banku centralnego.

FUNDUSZE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym 1.212,8 mln zł - podał ZUS.

Aktywa zarządzane przez Quercus TFI, które wzrosły na koniec września do 1,2 mld zł, mogą na koniec 2010 roku - sięgnąć 1,5 mld zł - poinformował na czwartkowej konferencji Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

PRYWATYZACJA

Resort Skarbu spodziewa się przed końcem 2010 roku ogłoszenia wezwania na akcje Enei i zakończenia transakcji sprzedaży akcji tej spółki - powiedział dziennikarzom Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa.

MSP przyznało Kulczyk Holding do 3 listopada wyłączność na negocjacje w sprawie kupna 51 proc. akcji Enei - poinformował resort w komunikacie.

Kulczyk Holding ma zapewnione finansowanie transakcji przejęcia Enei - poinformował prezes Kulczyk Investments Dariusz Mioduski.

W sobotnich wydaniach gazet resort skarbu planuje ogłosić zaproszenie do inwestorów zainteresowanych prywatyzacją Grupy Lotos - powiedział dziennikarzom minister skarbu Aleksander Grad.

Notowana na NewConnect biotechnologiczna spółka Mabion otrzymała 39,7 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na dokończenie prac badawczo-rozwojowych, zakup instalacji i uruchomienie linii technologicznej do wytwarzania leku mabionCD20 - poinformowała spółka w komunikacie.

OPINIA

Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na minimalnym minusie przy niewysokich obrotach. Zdaniem analityków rynek jest zdeterminowany do utrzymania się na obecnych poziomach, inwestorzy być może wyczekują na przyszłotygodniowy komunikat Rezerwy Federalnej.

Konsekwencją akomodacyjnej polityki monetarnej zachodnich banków centralnych będzie kontynuacja wzrostów na światowych rynkach w kolejnych miesiącach. Jeśli jednak jednoczenie nie przyśpieszy znacznie ożywienie gospodarcze w krajach rozwiniętych, zwiększa się ryzyko powstania bańki spekulacyjnej - uważa Bob Janjuah, odpowiedzialny za strategię inwestycyjną w banku Nomura.

Gospodarka USA jest chora. Trzeba zwiększyć eksport, aby ją uzdrowić - uważa Edmund Phelps, ekonomista, profesor Columbia University, laureat Nobla z ekonomii.

Stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca tego roku - prognozują ekonomiści Barclays Capital. Ich zdaniem wydźwięk minutek z październikowego spotkania będzie gołębi.

We wrześniu eksport z Polski wyniósł 11,09 mld euro, co oznacza wzrost o 15,4 proc. mdm i wzrost o 16,1 proc. rdr - wynika z szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W prognozach KUKE przewiduje, że w okresie wrzesień-listopad 2010 eksport w euro wzrośnie o 13,4 proc. rdr, a w całym 2010 roku zanotuje wzrost na poziomie 18,5 proc. rdr.

Fed pozostaje zakładnikiem banków inwestycyjnych - ocenia Łukasz Bugaj, analityk Xelion. Amerykański bank centralny wysłał ankietę do uczestników rynku, aby wybadać ich oczekiwania wobec rozmiaru nowego programu ilościowego poluzowana polityki monetarnej.

Dynamika PKB w Polsce w tym roku wyniesie 3,3 proc., a w przyszłym będzie to 3,5 proc. - wynika z październikowej prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W prognozie lipcowej było to odpowiednio 2,7 proc. i 3,3 proc.

W 2010 r. liczba mieszkań oddanych do użytku spadnie do 130-135 tys., zaś w roku przyszłym ta liczba jeszcze obniży się do 120 tys. - powiedział PAP Jacek Bielecki, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem, ceny mieszkań do końca 2010 r. oraz w 2011 r. będą stabilne.

Liczba mieszkań oddanych do użytku spadnie w 2010 roku do 140 tys., zaś w przyszłym roku urośnie do 150-155 tys. - powiedziała PAP Zofia Bolkowska, ekspert rynku budowlanego. Jej zdaniem, wraz z rozwijąjącą się gospodarką ceny mieszkań w przyszłym roku będą stopniowo rosnąć.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji lekko tanieje w reakcji na osłabienie się dolara, a to zachęca inwestorów do zwiększania zakupów - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na grudzień, tanieje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 3 centy do 81,91 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na grudzień 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 83,24-83,26 USD za baryłkę.

Ceny miedzi w Londynie podczas tej sesji odbijają się, po dwóch dniach spadków, z powodu obaw, że może dojść do zakłóceń w dostawach metalu - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na giełdzie metali w Londynie teraz jest wyceniana na 8.354,50 USD za tonę, po wzroście o 0,7 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8339,50 USD/t.(PAP)

amp/ ana/

d390ibq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d390ibq