Trwa ładowanie...
d49qrle

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 XII - 28 II

...

Share
d49qrle

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 XII - 28 II

CZWARTEK, 13 GRUDNIA

- GUS poda dane o inflacji w listopadzie. (14.00)

d49qrle

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w październiku. (14.00)

- Perspektywy rozwoju consumer finance do 2016 roku oraz prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich będą m.in. tematami VIII Kongresu Consumer Finance. (9.00)

- Studenci Uniwersytetu Warszawskiego organizują debatę: "Jak przezwyciężyć kryzys w Unii Europejskiej?". Swoje przybycie potwierdził m.in. Janusz Piechociński, szef PSL. (9.00)

- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera przedstawi raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012". (10.00)

d49qrle

- Aiton Caldwell przedstawi strategię rozwoju na rynku polskim i rynkach zagranicznych oraz oceni sytuację na polskim rynku telekomunikacyjnym z perspektywy innowacyjnego operatora alternatywnego. (12.00)

 • - Gant Development i Grupa Futureal poinformują o szczegółach współpracy. (12.30)
 • - KGHM Polska Miedź i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpiszą porozumienie o finansowaniu współpracy badawczo-rozwojowej w branży metali nieżelaznych. (14.00)

- Bank centralny Szwajcarii przedstawi decyzję w sprawie stóp procentowych (9.30)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XI 2012 (14.30)

d49qrle

- W USA zostanie podany indeks cen producenta PPI za XI 2012 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 8 XII (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w X 2012 (16.00)

PIĄTEK, 14 GRUDNIA

d49qrle

- NBP poda dane o podaży pieniądza (M3) w listopadzie. (14.00)

- Minister środowiska Marcin Korolec, prezes URE Marek Woszczyk oraz prezesi firm energetycznych wezmą udział w konferencji Power Ring 2012, której tematem są: "Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną". (9.00)

 • - Pro-Log, spółka specjalizująca się w obsłudze logistycznej towarów akcyzowych, zadebiutuje na NewConnect. (11.25)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle przez HSBC za XII 2012 (2.45)

d49qrle

- W Japonii zostanie podana produkcja przemysłu w X 2012 (5.30)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w XII 2012 (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w XII 2012 (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite w XII 2012 (10.00)

d49qrle

- W strefie euro zostanie podana inflacja za XI 2012 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o inflacji w XI 2012 (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki za XII 2012 przez Markit (14.58)

- W USA zostanie podana produkcja przemysłu w XI 2012 (15.15)

PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA

- GUS poda dane o budownictwie w okresie styczeń-listopad. (14.00)

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy za X 2012 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Empire Manufacturing w XII 2012 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zakupach amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w X 2012 (15.00)

WTOREK, 18 GRUDNIA

- GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w listopadzie. (14.00)

- Deutsche Bank PBC przedstawi raport oparty na wynikach badań zrealizowanych we współpracy z Instytutem Homo Homini "Portret finansowy Polaków 2012". (11.00)

- MakoLab podsumuje działalność w 2012 roku, tematem konferencji będzie też digitalliance - strategiczny alians MakoLab, Keyade i Marchforth. (13.30)

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp procentowych (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik z rynku nieruchomości NAHB za XII 2012 (16.00)

ŚRODA, 19 GRUDNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w listopadzie. (14.00)

- GUS poda dane o inflacji producentów w listopadzie. (14.00)

- GUS poda dane o zbiorach ziemiopłodów w 2012 roku. (14.00)

- Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński wezmą udział w konferencji "Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce. 2012". (9.00)

- Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy połączone wnioski Prezydenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dot. waloryzacji emerytur i rent w 2012 roku. (9.00)

 • - Unibep podsumuje 2012 rok i przedstawi plany na przyszły rok. (13.00)
 • - W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w X 2012 (10.00)
 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo dla gospodarki w XII 2012 (10.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o rozpoczętych nowych budowach i wydanych pozwoleniach na budowę w XI 2012 (14.30)

CZWARTEK, 20 GRUDNIA

- NBP ogłosi zapis dyskusji RPP na posiedzeniu w grudniu. (14.00)

- NBP poda dane o inflacji bazowej w listopadzie. (14.00)

- GUS ogłosi wyniki badania koniunktury w grudniu w przemyśle, handlu, budownictwie, usługach. (14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o długu skarbu państwa po październiku. (15.00)

- Quercus TFI podsumuje 2012 rok i poda prognozy inwestycyjne na rok następny. (12.00)

 • - Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych
 • - W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XI 2012 (10.30)
 • - W USA zostanie podany PKB za III kw. 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 15 XII 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za XII 2012 (16.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w XI 2012 (16.00)
 • - W USA zostanie podany indeks cen domów w X 2012 (16.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za XI 2012 (16.00)

PIĄTEK, 21 GRUDNIA

- GUS ogłosi wyniki badania koniunktury konsumenckiej w grudniu. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w listopadzie. (14.00)

ŚRODA, 23 STYCZNIA

- Sytuacja branży chemicznej oraz m.in. współpraca z branżą gazowo-paliwową będzie tematem konferencji Nafta/Chemia.

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK-27-28 LUTEGO

- "Rok 2013:Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d49qrle

Podziel się opinią

Share
d49qrle
d49qrle