Trwa ładowanie...
d47ptyc

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15.II - 26.II

...
Share
d47ptyc

PONIEDZIAŁEK, 15 LUTEGO

- GUS poda dane o inflacji w styczniu. (14.00) (rynek: 3,5 proc. rdr, 0,4 proc. mdm)

- MF organizuje przetarg bonów 52-tygodniowych o wartości 0,7-1,2 mld zł. (12.00)

d47ptyc

- Grupa Kapitałowa Europa skomentuje wyniki za 2009 rok. (11.00)

- Giełda Papierów Wartościowych przedstawi wyniki badania struktury inwestorów w 2009 r. (12.00)

- Kernel podczas telekonferencji skomentuje wyniki spółki za drugi kwartał roku finansowego. (15.00)

- W Japonii dane o PKB w IV kw. 2009 (00.50) - oczekuje się wzrostu o 0,9 proc. kdk

d47ptyc

- W Japonii publikacja danych o produkcji przemysłu w XII 2009 (5.30)

WTOREK, 16 LUTEGO

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w styczniu. (14.00) (rynek: 2,9 proc. rdr, -9,7 proc. mdm)

- GUS poda dane o zatrudnieniu w styczniu. (14.00) (rynek: -2,2 proc. rdr, -0,1 proc. mdm)

  • - DM IDMSA przedstawi raport o perspektywach sektora chemicznego. (11.00)
d47ptyc

- Fast Finance przedstawi wyniki za IV kw. 2009 r. (11.00)

- Qumak-Sekom omówi wyniki finansowe za IV kwartał 2009 roku. (12.00)

- W Niemczech publikacja wskaźnika sentymentu w gospodarce ZEW za II (11.00)

- W USA publikacja wskaźnika aktywności w regionie Nowy Jork (Empire Manufacturing) za II (14.30)

d47ptyc

- W USA dane o zakupach amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w XII 2009 (15.00)

- W USA publikacja wskaźnika z rynku nieruchomości NAHB za II (19.00)

ŚRODA, 17 LUTEGO

- IBM Polska przedstawi efekty czterech lat pracy naukowców IBM. (11.00)

d47ptyc

- MF organizuje przetarg obligacji DS/WS o wartości 1-2 mld zł. (12.00)

- GUS ogłosi wyniki budownictwa w styczniu. (14.00)

- W strefie euro dane o bilansie handlowym w XII 2009 (11.00)

- W USA dane o wskaźniku wniosków hipotecznych MBA (13.00)

d47ptyc

- W USA dane o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w I 2010 (14.30)

- W USA dane o produkcji przemysłowej w I 2010 (15.15)

- W USA protokół z posiedzenia Fed 27 I, tzw. minutes (20.00)

CZWARTEK-SOBOTA, 18-20 LUTEGO

- Przedstawiciele rządu i UE zajmujący się problemami bezpieczeństwa energetycznego, eksperci tego sektora oraz prezesi spółek paliwowo-energetycznych będą uczestniczyć w międzynarodowej konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne Europy Północnej". Konferencja odbędzie się w Gdańsku.

CZWARTEK, 18 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w styczniu. (14.00) (rynek: 5,7 proc. rdr, -6,6 proc. mdm)

- GUS poda dane o cenach producentów w styczniu. (14.00) (rynek: 0,9 proc. rdr, 0,7 proc. mdm)

- Vienna Insurance Group przedstawi wstępne wyniki finansowe spółek grupy za 2009 rok. (10.00)

- W USA dane o wskaźniku cen producenta PPI za I 2010 (14.30)

- W USA dane o liczbie zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 13 lutego (14.30)

- W USA publikacja wskaźnika RPX za XII 2009 (15.00)

- W USA publikacja wskaźnika aktywności Philadelphia Fed za II (16.00)

- W USA publikacja wskaźnika wyprzedzającego koniunktury za I (16.00)

PIĄTEK, 19 LUTEGO

- NBP przedstawi minutes z posiedzenia w styczniu. (14.00) (NBP zmienił datę publ. z 18 lutego)

- Grupa EM&F omówi wyniki za IV kwartał 2009 i poda plany na bieżący rok. (10.30)

- We Francji publikacja wskaźnika zaufania w biznesie w II (8.45)

- W Niemczech publikacja wskaźnika PMI w przemyśle i usługach w II (9.30)

- W strefie euro dane o rachunku obrotów bieżących w XII 2009 (10.00)

- W strefie euro publikacja wskaźnika PMI w przemyśle, usługach, composite za II (10.00)

- W W.Brytanii dane o sprzedaży detalicznej w I (10.30)

- W USA dane o inflacji w I (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 22 LUTEGO

- MF ogłosi dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w 2009 roku. (15.00)

- GUS poda wyniki badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym. (14.00)

- MF organizuje przetarg bonów 52-tygodniowych o wartości 1,3-1,8 mld zł. (12.00)

- W USA wskaźnik aktywności wytwórczej Chicago Fed za I (14.30)

- W USA wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed za II (16.30)

WTOREK, 23 LUTEGO

- We Francji dane o wydatkach konsumentów w I (8.45)

- W Niemczech publikacja wskaźnika Ifo za II (10.00)

- W USA publikacja wskaźnika cen domów S&P/CaseShiller za XII 2009 (15.00)

- W USA publikacja wskaźnika zaufania konsumentów opracowanego przez Conference Board za II (16.00)

- W USA publikacja wskaźnika aktywności wytwórczej Richmond Fed za II (16.00)

ŚRODA, 24 LUTEGO

- Decyzja RPP.

- Ambra omówi wyniki za I półrocze roku obrotowego 2009/2010.(10.30)

CZWARTEK, 25 LUTEGO

- NG2 zaprezentuje wyniki za IV kwartał 2009 r. (10.00)

PIĄTEK, 26 LUTEGO

- GUS poda wyniki badania koniunktury konsumenckiej w lutym. (14.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 MARCA

- X Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy PowerPol odbędzie się w Kazimierzu Dolnym. W kongresie udział zapowiedzieli przedstawiciele ministerstwa skarbu państwa i gospodarki oraz firm sektora energetycznego.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc