Trwa ładowanie...
d2g0sr5

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 XI - 14 XII

...

Share
d2g0sr5

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 XI - 14 XII

ŚRODA-CZWARTEK, 21-22 LISTOPADA

- W Ożarowie Mazowieckim odbędzie się konferencja "Nowoczesny Rynek Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw: innowacyjność, elastyczność, tradycja" organizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W konferencji zapowiedziano udział wiceministra pracy i polityki społecznej Jacka Męciny. (10.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 21-23 LISTOPADA

d2g0sr5

- Konferencja Europejskiego Forum Regionalnego IBA pt.: "Szanse i wyzwania stojące przed firmami w nowych krajach unijnych - perspektywy na przyszłość". Będzie na niej mowa o praktycznym wymiarze rozwiązań prawnych wspierających działalność biznesową. Sesje i warsztaty poświęcone będą m.in. finansowaniu działalności gospodarczej, zagranicznej ekspansji działalności, polityce podatkowej i optymalizacji podatkowej inwestycji zagranicznych, outsourcingowi, transgranicznym fuzjom i przejęciom, sukcesji w biznesie, postępowaniom upadłościowym w międzynarodowej grupie spółek, wpływowi egzekwowania prawa konkurencji na prowadzenie działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Europy oraz finansowaniu arbitrażu. Partnerem merytorycznym konferencji jest PKPP Lewiatan. Gośćmi honorowymi będą prof. Danuta Hbner, Henryka Bochniarz - prezydent PKPP Lewiatan, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Piotr Sztompka, prof. Marcin Król oraz prezes PZU Andrzej Klesyk.

ŚRODA, 21 LISTOPADA

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

d2g0sr5

- MF na aukcji zamiany zaoferuje papiery DS1023/WZ0117/WZ0121 w zamian za papiery OK0113 i PS0413 (12.00)

- Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski oraz Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak wezmą udział w organizowanej przez Organizację Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego oraz Izbę Gospodarczą Gazownictwa konferencji "Polski Gaz Ziemny 2020" Prawo, Podatki, Perspektywy. (8.00)

- Alior Bank, w związku z publikacją prospektu emisyjnego, przedstawi szczegóły oferty publicznej oraz strategię rozwoju. (9.30)

- Spółka TIM omówi wyniki osiągnięte przez Grupę w III kwartale br., jak również działania biznesowe Grupy (m.in. rynek e-commerce), perspektywy branży budowlanej (główny klient tradycyjnej sieci sprzedaży TIM SA) i dystrybucji elektrotechniki, buy-back czy możliwe dalsze przejęcia. (10.15)

d2g0sr5

- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych organizuje konferencję: "Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012".(12.15)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 17 listopada (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik PMI za XI 2012 (14.58)

d2g0sr5

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan - wyliczenia końcowe za XI 2012 (15.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za X 2012 (16.00)

CZWARTEK, 22 LISTOPADA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

d2g0sr5

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- Prognozy dla rynku nieruchomości na 2013 rok, bezpieczeństwo finansowo-kredytowe i rola banków na rynku nieruchomości to główne tematy konferencji pt. "Rynek nieruchomości w niebezpieczeństwie?" organizowanej przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. (11.00)

- UOKiK organizuje seminarium "Efektywne wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w postępowaniach antymonopolowych".(12.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle przez HSBC za XI 2012 (2.45)

d2g0sr5

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w XI 2012 (9.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w XI 2012 (9.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle, usługach i composite w XI 2012 (10.00)

PIĄTEK - NIEDZIELA, 23-25 LISTOPADA

- W Jachrance k. Warszawy odbędzie się VI konferencja Profesjonalny Inwestor, organizowana przez SII, największą organizację inwestorską w Polsce zrzeszającą niemal ponad 7 tys. członków. Jest to cykliczny projekt, skoncentrowany przede wszystkim na praktycznych aspektach inwestowania na rynku kapitałowym. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów opartych o praktykę i wieloletnie doświadczenie ekspertów.

PIĄTEK, 23 LISTOPADA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- W Business Centre Club odbędzie się Okrągły stół budownictwa "Ratujmy polskie budownictwo" z udziałem prezesów największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. (11.00)

- W Niemczech zostanie podany PKB za III kw. 2012 - końcowe dane (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w XI 2012 (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za XI 2012 (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 26 LISTOPADA

- We Wrocławiu odbędzie się kolejna z cyklu konferencja Regionalne Property Forum, organizowana przez Grupę PTWP SA. W trakcie Forum omówiona zostanie bieżąca sytuacja i prognozy rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych Dolnego Śląska. (8.30)

*- W Sejmie będzie miało miejsce wysłuchanie obywatelskie: Wdrożenie dyrektywy UE dot. odnawialnych źródeł energii w Polsce. Udział w dyskusji wezmą m.in.: Janusz Pilitkowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki; Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej. (11.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Gfk na XII 2012 (8.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed za X 2012 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed za XI 2012 (16.30)

WTOREK, 27 LISTOPADA

  • - Libet omówi wyniki finansowe spółki po trzech kwartałach 2012 roku. (10.00)

*- Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Polsce organizują w Krakowie spotkanie dotyczące budowania demokracji energetycznej w Polsce, której centralnym podmiotem stają się aktywni prosumenci i prosumentki, zarazem produkujący i konsumujący energię, zastępujący dotychczasowych pasywnych konsumentów i konsumentki energii. (18.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 28-29 listopada

-Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (projekt edukacyjny CEDUR) organizują konferencję "Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek". (12.00)

CZWARTEK-SOBOTA, 29 LISTOPADA - 1 GRUDNIA

- Instytut Studiów Wschodnich organizuje VII Forum Energetyczne w Sopocie. W debatach Forum udział zapowiedzieli m.in. Ministrowie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski i Środowiska Marcin Korolec, a także prezesi największych koncernów energetycznych, m.in.: Mirosław Bieliński, prezes zarządu ENERGA; Jan Chadam, prezes zarządu GAZ-SYSTEM; Aleksander Grad, prezes zarządu PGE Energia Jądrowa Sp. z o.o.; Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia SA; Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG.

PIĄTEK, 30 LISTOPADA

- GUS opublikuje wstępny szacunek PKB w III kwartale 2012 r. (10.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

PIĄTEK, 14 GRUDNIA

- Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister środowiska Marcin Korolec, prezes URE Marek Woszczyk oraz prezesi firm energetycznych wezmą udział w konferencji Power Ring 2012, której tematem są: "Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną". (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5