Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

PSA CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Em ...

PSA CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. (6/2014)
Share
d2xd9g8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
PSA CAPITAL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: - Grupa Emmerson S.A. - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 194.546; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 194.546; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 100 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 48,64 %.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PSA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PSA CAPITAL S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-677 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul.Nabycińska 19
(ulica) (numer)
+48 71 780 01 60 +48 22 555 23 23
(telefon) (fax)
biuro@emmersonwierzytelnosci.pl www.emmersonwierzytelnosci.pl
(e-mail) (www)
108001117 142887562
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Tadeusz Popławski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8