Trwa ładowanie...
d3tjptq
d3tjptq
espi

PTI S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 roku (17/2015)

PTI S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 roku (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3tjptq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) oraz na podstawie §38 pkt. 1 ust. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje w załączeniu treść Protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z uchwałami podjętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 05.05.2015 roku.
Załączniki
Plik Opis
PTI SA - PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - 05.05.2015.pdf PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - 05.05.2015
załącznik nr 1 do Uchwały 24 - projekt Statutu 05-05-2015.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały 24 - projekt Statutu 05-05-2015.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Wojciech Skiba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tjptq

Podziel się opinią

Share
d3tjptq
d3tjptq