Trwa ładowanie...
d3828n7

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% w ogólnej licz...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ (31/2010)

Share
d3828n7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od BAVARO CAPITAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku transakcji nabycia 715.000 akcji w dniu 23 grudnia 2010 roku w ramach umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.Po ww. transakcji BAVARO CAPITAL SP. Z O.O. posiada 951.355 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, które uprawniają do 951.355 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, stanowią 15,53% udziału w kapitale zakładowym PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. i 15,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.Przed ww. transakcją BAVARO CAPITAL SP. Z O.O. posiadał 236.355 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, które uprawniały do 236.355 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiły 3,86% udziału w kapitale zakładowym PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. i 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.W okresie 12 miesięcy BAVARO CAPITAL SP. Z O.O. nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-375 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Smolna | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 826 64 75 | | (22) 826 64 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Daniel Kordel Prezes Zarządu Daniel Kordel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7