Trwa ładowanie...
d3el6vs

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie (28/2010)

Share
d3el6vs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Daniela Kordela, Prezesa Zarządu Emitenta, który poinformował o dokonaniu przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b, c, d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi?PARADISUS CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze w okresie od 13.12.2010 r. do 23.12.2010 r. następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta: - kupna 3311 akcji Emitenta po średniej cenie 1,28 zł za akcję w dniu 13.12.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na rynku NewConnect, - sprzedaży 350 akcji Emitenta po średniej cenie 1,31 zł za akcję w dniu 13.12.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na rynku NewConnect,- kupna 24 akcji Emitenta po średniej cenie 1,3 zł za akcję w dniu 15.12.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na rynku NewConnect, - kupna 1488 akcji Emitenta po
średniej cenie 1,31 zł za akcję w dniu 20.12.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na rynku NewConnect, - sprzedaży 715.000 akcji Emitenta za łączną cenę 1000 zł w dniu 23.12.2010 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-375 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Smolna | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 826 64 75 | | (22) 826 64 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Daniel Kordel Prezes Zarządu Daniel Kordel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs