Trwa ładowanie...
d3tn2oi

PUŁAWY - Informacja uzupełniająca do zawiadomienia o nabyciu akcji przez Zakłady Azotowe w Tarnow...

PUŁAWY - Informacja uzupełniająca do zawiadomienia o nabyciu akcji przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA (6/2013)

Share
d3tn2oi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Informacja uzupełniająca do zawiadomienia o nabyciu akcji przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA (ZA Puławy) informuje, że otrzymał od Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA (ZA Tarnów) informację uzupełniającą do zawiadomienia o nabyciu akcji (Raport bieżący Nr 3/2013 z dnia 21 stycznia 2013). ZA Tarnów informują, że liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZA Puławy wynikających z akcji ZA Puławy posiadanych przez spółkę ZA Tarnów przed zdarzeniem opisanym w zawiadomieniu wynosiła 1.968.083 (10,3% ogólnej liczby głosów), zaś liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZA Puławy wynikających z akcji posiadanych przez ZA Tarnów po zdarzeniu opisanym w zawiadomieniu wynosi 16.000.109 (83,7% ogólnej liczby głosów). W konsekwencji ZA Tarnów przekroczyły próg 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Marek Kapłucha Członek Zarządu
2013-01-22 Anna Gol Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi