Trwa ładowanie...
dsq14qh

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (3/2013)

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (3/2013)

Share
dsq14qh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób zobowiązanych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. do siedziby Spółki, po godzinach jej pracy, wpłynęło zawiadomienie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (Fundusze TFI PZU), iż w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013r. umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, TFI PZU SA jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki w imieniu Funduszy TFI PZU. Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r.: 1 528 104 Procentowy udział w kapitale zakładowym: 5,00% Liczba głosów z akcji: 1 528 104 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,00% Liczba akcji
posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r.: 1 528 104 Procentowy udział w kapitale zakładowym: 5,00% Liczba głosów z akcji: 1 528 104 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,00% Ponadto TFI PZU SA poinformowała, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013r.umowy z klientami, dla których wykonywane są czynności, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, udział Funduszy TFI PZU oraz portfeli klientów, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 5% Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r.: 1 528 104 Procentowy udział w kapitale zakładowym: 5,00% Liczba głosów z akcji: 1 528 104 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,00% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r.: 1 550 404 Procentowy udział w kapitale zakładowym: 5,07% Liczba głosów z akcji: 1 550 404 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07% Ponadto
poinformowano Spółkę, że TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

Podziel się opinią

Share
dsq14qh
dsq14qh