Trwa ładowanie...
d1et0qi

PZ CORMAY S.A. - Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 6 marca 2015 roku (13/2015)

PZ CORMAY S.A. - Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 6 marca 2015 roku (13/2015)

Share
d1et0qi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 6 marca 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Emitent?), informuje, że w dniu dzisiejszym, w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki (?NWZA?) zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Udzielenie przez Zarząd informacji dotyczącej powołania i składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Udzielenie informacji dotyczącej działań podjętych przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Dyskusja na temat planu finansowego (budżetu Spółki) na rok 2015, w szczególności udzielenie przez Zarząd informacji czy taki plan został przyjęty. 8. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat zobowiązań i wierzytelności Spółki, w szczególności informacji dotyczącej kwoty przeterminowanych zobowiązań Spółki na dzień 31.12.2014 r. 9. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat statusu realizacji projektu BlueBox, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przez Spółkę płatności na rzecz podwykonawców oraz statusu industrializacji BlueBox prowadzonej przez spółkę Wild Elektronik und Kunststoff GmbH & Co KG. 10. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat statusu prac nad prospektem emisyjnym Spółki
dotyczącym emisji akcji z serii K. W szczególności informacji dotyczącej planów Spółki w związku z ustalonym na dzień 21 sierpnia 2014 r. prawem poboru oraz korespondencji dotyczącej prospektu prowadzonej z Komisją Nadzoru Finansowego. 11. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat planowanych przez Spółkę źródeł finansowania w 2015 r. projektów Spółki, budowy fabryki w Lublinie, prac nad projektami BlueBox oraz industrializacji Equisse i Hermes. 12. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat sytuacji kadrowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem kwestii: zatrudniania przez Spółkę byłych pracowników spółki Zelmer S.A., zatrudniania przez Spółkę (w tym na podstawie umów cywilnoprawnych) osób powiązanych z akcjonariuszem TOTAL FIZ, kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z zatrudnianiem byłych pracowników spółki Zelmer S.A. oraz osób powiązanych z akcjonariuszem TOTAL FIZ. 13. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat wysokości spadku i przyczyn spadku wartości eksportu Spółki w okresie wrzesień ?
grudzień 2014 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zakończenie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponoszą QXB sp. z o.o. oraz p. Tomasz Tuora. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały nr 3 zgłoszono dwa sprzeciwy. Sprzeciwy zostały zaprotokołowane. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2015-03-06 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

Podziel się opinią

Share
d1et0qi
d1et0qi