Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

PZ CORMAY S.A. - Złożenie przez Emitenta żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spó ...

PZ CORMAY S.A. - Złożenie przez Emitenta żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej - ORPHÉE SA (80/2014)
Share
d36d9ov

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez Emitenta żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej - ORPHÉE SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ Cormay S.A. (?Emitent?) informuje, że Rada Dyrektorów (organ zarządzający) spółki zależnej Emitenta ? Orphée SA, z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), której ponad 50% akcji posiada Emitent, zaniechała zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?NWZ?), mimo skierowania przez Emitenta żądania w tym zakresie. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, w celu uzyskania pełnej kontroli nad spółkami z grupy kapitałowej Emitenta, w tym nad Spółką, (poprzez dokonanie zmian w składzie organu zarządzającego Spółki, tj. Rady Dyrektorów Spółki), złożył ponowne żądanie zwołania NWZ Spółki z porządkiem obrad, obejmującym odwołanie z Rady Dyrektorów Spółki Pana Tomasza Tuora, Pana Tadeusza Tuora oraz Pani Katarzyny Jackowskiej oraz powołanie do Rady Dyrektorów Spółki Pana Janusza Płocicę (Prezesa Zarządu Emitenta), Pana Wojciecha Suchowskiego (Wiceprezesa Zarządu Emitenta) i Pana Michała Błacha. Powyższe żądanie zostało prawidłowo przekazane uprawnionym reprezentantom Spółki. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)
d36d9ov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2014-10-08 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov