Trwa ładowanie...
d1tawhx

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - Warunkowa rejestracja certyfikatów inwestycyjnych seri ...

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - Warunkowa rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ Akord w KDPW SA (31/2015)

Share
d1tawhx

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że uchwałą Nr 596/15 z dnia 9 września 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW SA) postanowił: 1. Przyjąć do depozytu papierów wartościowych 108.288 (sto osiem tysięcy dwieście osiemdzisiąt osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii B funduszu PZU FIZ AKORD oraz nadać im kod PLPZUFIZ0010, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych certyfikatów do obrotu na tym samym rynku, na którym zostały wprowadzone inne certyfikaty inwestycyjne (serii A) PZU FIZ Akord oznaczone kodem PLPZUFIZ0010. 2. Zarejestrowanie certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ Akord w depozycje papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW SA decyzji, o której mowa w pkt 1 powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia certyfikatów serii B do obrotu na tym rynku regulowanym. 3. Informacja o zarejestrowaniu certyfikatów inwestycyjnych
serii B PZU FIZ Akord pod kodem PLPZUFIZ0010 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW SA. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 31 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-09-10
Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
Temat raportu: Warunkowa rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU FIZ Akord w KDPW SA
Podstawa prawna § 34 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Małgorzata Król Koordynator ds. Raportowania UE

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1tawhx

Podziel się opinią

Share
d1tawhx
d1tawhx