Trwa ładowanie...
d1tqa7i

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (55/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (55/2013)

Share
d1tqa7i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 19 sierpnia 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 12 sierpnia 2013 roku nabyła 809 akcji PZU SA za średnią cenę 461,64 zł za akcję, a także 8 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 808,13 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 1 858 akcji PZU SA za średnią cenę 459,63 zł za akcję; ? w dniu 13 sierpnia 2013 roku nabyła 3 925 akcji PZU SA za średnią cenę 462,59 zł za akcję, a także 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 43 649,29 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 3 964 akcje PZU SA za średnią cenę 462,33 zł za akcję; ? w dniu 14 sierpnia
2013 roku nabyła 24 391 akcji PZU SA za średnią cenę 460,16 zł za akcję, oraz w tym samym dniu zbyła 24 591 akcji PZU SA za średnią cenę 460,28 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 43 107,50 zł za kontrakt; ? w dniu 16 sierpnia 2013 roku nabyła 2 242 akcje PZU SA za średnią cenę 464,45 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 43 080,00 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 2 442 akcje PZU SA za średnią cenę 464,09 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona w dniu 19 sierpnia 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających
dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqa7i

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance / Pełnomocnik Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqa7i

Podziel się opinią

Share
d1tqa7i
d1tqa7i