Trwa ładowanie...
d1fjc22

PZU SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwy ...

PZU SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku (14/2015)

Share
d1fjc22

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("Spółka", "PZU SA") w nawiązaniu do informacji przedstawionej w raporcie bieżącym nr 29/2012 z 20 sierpnia 2012 roku oraz raporcie bieżącym nr 76/2013 z 17 grudnia 2013 roku, informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny wyrokiem z 11 lutego 2015 roku (?Wyrok Sądu Apelacyjnego?) w następstwie apelacji PZU SA, zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy z 17 grudnia 2013 roku w sprawie prowadzonej z powództwa Manchester Securities Corporation z siedzibą w Nowym Jorku (?MSC?) przeciwko PZU SA pod sygnaturą XX GC 534/12 i oddalił powództwo MSC oraz obciążył powoda kosztami procesu. Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy wyrokiem z 17 grudnia 2013 roku uchylił w całości uchwałę nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku. Powództwo zostało wszczęte pozwem z 29 czerwca 2012 roku
złożonym przez MSC przeciwko PZU SA o uchylenie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i mającej na celu pokrzywdzenie powoda ? akcjonariusza Spółki. Na podstawie ww. uchwały wypracowany w roku obrotowym 2006 zysk Spółki (tj. 3.280.882.554,90 zł) został przeznaczony w kwocie: 3.260.882.554,90 zł na kapitał zapasowy, w kwocie 20.000.000 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. PZU SA złoży wniosek o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance Marcin Góral

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

Podziel się opinią

Share
d1fjc22
d1fjc22