Trwa ładowanie...
d3f3zzj

QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (24/2015)

QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (24/2015)

Share
d3f3zzj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Emitent (dalej "Spółka") informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Quercus TFI S.A. (dalej "Fundusz") doszło do zwiększenia udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w spółce Quercus TFI S.A. oraz przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Przekroczenie przez Fundusz progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji wniesienia 6 655 000 akcji Emitenta w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne Funduszu w dniu 4 maja 2015 r. Przed zmianą udziału Fundusz nie posiadał akcji Spółki. Na dzień 6 maja 2015 r. Fundusz posiada 6 655 000 akcji Emitenta, co stanowi 9,99% kapitału zakładowego, w tym 4 312 835 akcji imiennych stanowiących 6,47% kapitału zakładowego oraz 2 342 165 akcji na okaziciela stanowiących 3,52% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 6 655 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 4 312 835 głosów
z akcji imiennych, dających 6,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2 342 165 głosów z akcji na okaziciela, dających 3,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2015-05-06 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

Podziel się opinią

Share
d3f3zzj
d3f3zzj