Trwa ładowanie...
d3rnxuy
espi
25-03-2013 14:27

QUERCUS TFI S.A. - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2012 (14/2013)

QUERCUS TFI S.A. - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2012 (14/2013)

Share
d3rnxuy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie dywidendy za rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Emitent informuje, że Zarząd Quercus TFI S.A. w dniu dzisiejszym przyjął propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2012. Zgodnie z w/w propozycją Zarząd Quercus TFI S.A. zarekomendował aby Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2012, w kwocie 13 603 193,71 zł, w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy ? kwota 12 788 504,28 zł (0,18 zł na akcję), b) na kapitał zapasowy ? kwota 814 689,43 zł. W/w rekomendacja uzyskała pozytywną opnię Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Quercus TFI S.A. zaproponował aby Walne Zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012) będzie 14 czerwca 2013 r., a dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 będzie 28 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki wypłacenie w/w dywidendy jest uzależnione od podjęcia stosownej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. W
związku ze stanowiskiem KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych z dnia 27 listopada 2012 r. Emitent wskazuje, że przy założeniu wypłaty dywidendy na w/w poziomie, kapitały własne i wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego będą znajdowały się na poziomie zezwalającym na wypłatę do 100% zysku wypracowanego w 2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rnxuy

| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-03-25 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rnxuy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3rnxuy