Trwa ładowanie...
d2g0sr5
espi

QUERCUS TFI S.A. - Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (42/2012)

QUERCUS TFI S.A. - Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (42/2012)

Share
d2g0sr5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 listopada 2012 r. od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego dnia 28 listopada 2012 r. zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Quercus TFI S.A. przez Pana Piotra Płuskę - Wiceprezesa Zarządu Quercus TFI S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Piotr Płuska nabył 10 000 akcji Quercus TFI S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach następujących transakcji: 1. 21 listopada 2012 r. - 2 434 akcji po 2,20 zł każda akcja, 2. 22 listopada 2012 r. - 1 566 akcji po 2,20 zł każda akcja, 3. 27 listopada 2012 r. - 6 000 akcji po 2,20 zł każda akcja. Podstawa prawna: - art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2012-11-28 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5