Trwa ładowanie...
d2yh8db
espi

QUMAK S.A. - Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 20 ...

QUMAK S.A. - Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 (12/2015)

Share
d2yh8db

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. informuje, iż w dniu 2 marca 2015 r. Rada Nadzorcza ? organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki - na mocy uchwały nr VII/23/15 dokonała wyboru PRO Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. E. Wasilewskiego 20 jako uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Wybór PRO Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o jest decyzją uzupełniającą do wcześniejszej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014. PRO Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. została wybrana do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku oraz badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 16 maja 2014 roku. Wobec powołania Grupy Kapitałowej Spółka jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych a uzasadnionym
jest aby ten sam podmiot dokonywał badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2015-03-03 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db