Trwa ładowanie...
d3cve06
espi

R&C UNION - Sprzedaż wyposażenia lokalu należącego do sieci restauracji Emitenta (17/2014) - EBI

R&C UNION - Sprzedaż wyposażenia lokalu należącego do sieci restauracji Emitenta (17/2014)
Share
d3cve06

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż wyposażenia lokalu należącego do sieci restauracji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki R&C UNION S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 roku weszła w życie umowa, zgodnie z którą Emitent dokonał sprzedaży wyposażenia lokalu położonego w Białymstoku, Rynek Kościuszki 32, w którym prowadził działalność gospodarczą w formie Restauracji SIOUX, wraz z prawem przejęcia przez nabywcę własności do koncepcji i korzystania ze znaku słownego SIOUX na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy stronami. Cena uzyskana ze sprzedaży ruchomości i znaku towarowego zostanie przekazana na rachunek zastawnika ? Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Sprzedaż wyżej wskazanego majątku związana jest z działaniami podejmowanymi przez Emitenta w związku ze złożeniem wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i
Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Bigaj Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cve06

Podziel się opinią

Share
d3cve06
d3cve06