Trwa ładowanie...
dvux4ze

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w '12 - CIR

28.05. Warszawa (PAP) - Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2012 r. - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Deficyt budżetu państwa w...

Share
dvux4ze

28.05. Warszawa (PAP) - Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2012 r. - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Deficyt budżetu państwa w 2012 r. wyniósł 30.406.746 tys. zł.

"Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania, przedłożoną przez ministra finansów" - napisano we wtorkowym komunikacie CIR.

Dochody budżetu państwa w 2012 r. były niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 2,1 proc. (6.171.014 tys. zł). Dochody z prywatyzacji zrealizowano w kwocie 9.158,2 mln, co stanowi 91,58 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej. Wydatki budżetowe były niższe - o 3,3 proc. (10.763.827 tys. zł) - od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2012 r.

dvux4ze

Deficyt budżetu państwa był o 13,1 proc. niższy od zaplanowanego (o 4.592.814 tys. zł). Łączny poziom potrzeb pożyczkowych netto w 2012 r. ukształtował się na poziomie 37.337,8 mln zł, (w ustawie budżetowej zapisano 46.205,2 mln zł).

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem, wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

dochody budżetu państwa wyniosły 287.595.114 tys. zł;
wydatki budżetu państwa - 318.001.861 tys. zł;
deficyt budżetu państwa wyniósł - 30.406.746 tys. zł;
dochody budżetu środków europejskich - 64.655.320 tys. zł;
wydatki budżetu środków europejskich - 68.309.048 tys. zł;
deficyt budżetu środków europejskich - 3.653.729 tys. zł;

rozchody - 1.175.163.138 tys. zł,
z tytułów:

dvux4ze

- spłat krajowych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 96.022.833 tys. zł,

- wykupu bonów skarbowych - 16.888.961 tys. zł,

- spłat zagranicznych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 18.067.937 tys. zł,

- udzielonych pożyczek krajowych i zagranicznych - 3.215.938 tys. zł,

dvux4ze

- zarządzania płynnością sektora publicznego - 971.181.701 tys. zł,

- pozostałych rozchodów - 58.368.645 tys. zł,

- środków przechodzących na rok 2013 - 11.417.123 tys. zł,

przychody stanowiące źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa wyniosły 1.209.223.613 tys. zł,
z tego:

dvux4ze

- środki pozostające na rachunku budżetu państwa na 31 grudnia 2011 r. - 5.218.906 tys. zł,

- przychody ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych krajowych i zagranicznych - 175.875.293 tys. zł,

- przychody z prywatyzacji - 9.158.223 tys. zł,

- przychody z kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych - 5.672.839 tys. zł,

dvux4ze

- przychody z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego - 975.056.598 tys. zł,

- przychody z innych tytułów - 38.241.753 tys. zł.

"W 2012 roku po raz pierwszy od roku 2007 (początku światowego kryzysu finansowego) spadła relacja długu publicznego do PKB i wyniosła 52,7 proc. (w 2011 r. - 53,4 proc.). Niższa niż w 2011 r. okazała się również relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB - wyniosła 55,6 proc." - napisano w komunikacie.

"W 2012 r. kurs złotego ukształtował się średnio na poziomie 4,18 EUR/PLN i 3,26 USD/PLN. Nominalna efektywna deprecjacja złotego wyniosła w tym okresie około 3,9 proc." - dodano.

Rada Ministrów zobowiązana jest przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.(PAP)

fdu/ osz/

dvux4ze

Podziel się opinią

Share
dvux4ze
dvux4ze