Trwa ładowanie...
d1yn1ev
espi

RADPOL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez Spółkę zależną (37/2011)

RADPOL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez Spółkę zależną (37/2011)

Share
d1yn1ev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez Spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że dnia 2 grudnia 2011 roku Emitent otrzymał od RURGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz"), która jest spółką zależną od Emitenta, informację o podpisaniu przez Rurgaz w dniu 23 listopada 2011 roku z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr A4/2635/11/499/04 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2635/11/499/04 z dnia 02.06.2011 r. Na mocy tego aneksu został jedynie przedłużony okres kredytowania z okresu od 02.06.2011 r. do 01.12.2011 r. na okres od 02.06.2011 r. do 01.12.2012 r. oraz zostało podwyższone zabezpieczenie spłaty kredytu z kwoty 11.280.634 złotych do kwoty 11.902.448 złotych poprzez przewłaszczenie kwot
pieniężnych znajdujących się na rachunkach prowadzonych w Banku Millenium na rzecz kredytobiorcy. Pozostałe warunki umowy kredytu w rachunku bieżącym pozostają bez zmian. O szczegółowych warunkach ww. umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 23 września 2011 roku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie przez kwotę kredytu, po przeliczeniu z euro na złote, wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2011-12-02 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

Podziel się opinią

Share
d1yn1ev
d1yn1ev