Trwa ładowanie...
d2tbxqs

RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (5/2015)

RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (5/2015)

Share
d2tbxqs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. (?Emitent?) informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Emitent i Spółka od niego zależna (Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) umowy o łącznej wartości w wysokości 21.735.690,40 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy). Umową o największej wartości z tego okresu jest umowa lokaty terminowej zawarta przez Finpol Rohr Sp. z o.o. z Bankiem o wartości 1 838 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) z dnia 7 stycznia 2015 roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na dzień 8 stycznia 2015 roku. W pozostałym zakresie umowa lokaty nie zawierała postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono
sumę umów zawartych przez wszystkie Spółki grupy kapitałowej Emitenta z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tbxqs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2015-02-11 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tbxqs

Podziel się opinią

Share
d2tbxqs
d2tbxqs