Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

RAFAKO - Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A. (53/2012)

RAFAKO - Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A. (53/2012)
Share
d4hcuia

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku, następujących punktów: 1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, 2) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach konfliktu pomiędzy organami Spółki. 7. Podjęcie uchwał w
sprawach: a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje: 1. Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał, 2. Jednolitą treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad, 3. Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | żądanie Akcjonariusza zmian w porządku obrad NWZA 26112012.pdf | Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał, | | | | | | | | | |
| | Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza.pdf | Jednolita treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad | | | | | | | | | |
| | Nowe projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza.pdf | Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Ł?kowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2012-11-07 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia