Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

RAFAKO - Zawarcie umowy współpracy (znacząca umowa). (29/2013)

RAFAKO - Zawarcie umowy współpracy (znacząca umowa). (29/2013)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy współpracy (znacząca umowa). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 27 maja 2013 roku, w którym Spółka poinformowała o zawarciu umowy konsorcjum z dnia 27 maja 2013 roku ("Umowa Konsorcjum") pomiędzy Spółką a North China Power Engineering Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group z siedzibą w Pekinie ("NCPE") dotyczącą zakresu prac przypadających Spółce w ramach kontraktu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - Budowa bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku" ("Kontrakt"), informuje, że dnia 25 lipca 2013 roku, zawarła z China Power Engineering Consulting Group Corporation (CPECC) z siedzibą w Pekinie oraz NCPE umowę o współpracy ("Umowa") dotyczącą wspólnej realizacji Kontraktu. Kontrakt ma zostać zawarty między Spółką i spółką Mostostal Warszawa S.A.
(działającymi jako konsorcjum) a Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający") (patrz raport nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku, w którym Spółka informowała o wyborze oferty konsorcjum Spółki i Mostostal Warszawa S.A. przez Zamawiającego). W celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki podanie do publicznej wiadomości warunków handlowych Umowy zostało opóźnione przez Spółkę na podstawie art. 57 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o czym Spółka poinformowała w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego stosownym zawiadomieniem. Spółka przekaże informacje dotyczące warunków handlowych zawartej Umowy, jak również Umowy Konsorcjum, do publicznej wiadomości wraz z informacją o zawarciu Kontraktu z Zamawiającym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2013-07-26 Maciej Modrowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes