Trwa ładowanie...
df5fcm7
df5fcm7
espi

RAFAMET - Polityka dywidendy za rok 2011. (9/2012)

RAFAMET - Polityka dywidendy za rok 2011. (9/2012)
Share
df5fcm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polityka dywidendy za rok 2011. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy za rok 2011. Rekomendując podział zysku netto za rok 2011, Zarząd przedłoży Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 0,38 zł na 1 akcję. Uzasadnieniem propozycji Zarządu co do wysokości dywidendy za ubiegły rok obrotowy na poziomie dywidendy wypłaconej za rok 2009 i 2010 jest, pomimo osiągnięcia przez Emitenta zysku znacznie wyższego niż w latach ubiegłych, konieczność zgromadzenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego i planowanego programu inwestycyjnego Spółki, w tym na budowę Hali Montażu II. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn.
zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-32) 419 11 11 (0-32) 419 13 66
(telefon) (fax)
rafamet@rafamet.com.pl rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)
df5fcm7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Ryszard Stryjecki Wiceprezes Zarządu Ryszard Stryjecki
2012-03-12 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df5fcm7

Podziel się opinią

Share
df5fcm7
df5fcm7