Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (22/2014)

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (22/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAJDY4X4 S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rajdy 4x4 S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj. 04..12.2014 r. zawiadomienia od spółki Wealth Bay S.A. o sprzedaży w dniu 28.11.2014 r. akcji Emitenta . Po przeprowadzeniu ww transakcji udział spółki Wealth Bay S.A. w kapitale Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie . Przed w/w zmianą spółka Wealth Bay S.A. posiadała 2.456.850 akcji ( słownie : dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji spółki , które reprezentują 30,16% ( słownie : trzydzieści i 16/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2.456.850 ( słownie : dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 30,16% ( słownie : trzydzieści i 16/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 28.11.2014r. Wealth Bay S.A. posiada 2.309.850 akcji ( słownie : dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy osiemset
pięćdziesiąt ) akcji spółki , które reprezentują 28,36% ( słownie : dwadzieścia osiem i 36/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2.309.850 ( słownie : dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 28,36% ( słownie : dwadzieścia osiem i 36/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2