Trwa ładowanie...
dst4lbu

RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie znaczącej umowy warunkowej (21/2015)

RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie znaczącej umowy warunkowej (21/2015)

Share
dst4lbu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy warunkowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: ?Emitent?), informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. spółka zależna Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Progress XIV?) reprezentowana przez komplementariusza spółkę Progress XIV Sp. z o.o. podpisała ze spółką MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: ?Wykonawca?) porozumienie dotyczące budowy pawilonu marketu budowlanego w Mielcu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną za kwotę netto 18.500.000 PLN. W przypadku podjęcia przez Progress XIV w terminie do dnia 31 maja 2015 r. decyzji o realizacji budowy pawilonu handlowego w Mielcu, Progress XIV i Wykonawca zobowiązali się do zawarcia do dnia 7 czerwca 2015 r. umowy o Wykonawstwo Generalne z terminem wybudowania pawilonu handlowego najpóźniej do dnia 30 marca 2016 r. (termin uzyskania decyzji o zgodzie na użytkowanie) pod warunkiem przekazania Wykonawcy przez Progress XIV w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dostarczenia w
terminie do 7 sierpnia 2015 r. prawomocnego pozwolenia na budowę. Termin uzyskania przez Wykonawcę zgody na użytkowanie ulegnie automatycznemu przedłużeniu o ilość dni opóźnienia, co do terminu, w którym Progress XIV uzyska ostateczne pozwolenie na budowę. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do umowy o Generalne Wykonawstwo, Wykonawca zapłaci na rzecz Progress XIV karę umowną w wysokości 1 mln PLN. O podpisaniu ostatecznej umowy, bądź o niespełnieniu się warunku porozumienia dot. budowy pawilonu handlowego Emitent powiadomi osobnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dst4lbu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dst4lbu

Podziel się opinią

Share
dst4lbu
dst4lbu