Trwa ładowanie...
d6goss1
espi

RANK PROGRESS S.A. - Wniosek Zarządu ws. podziału zysku za rok 2011 (21/2012)

RANK PROGRESS S.A. - Wniosek Zarządu ws. podziału zysku za rok 2011 (21/2012)
Share
d6goss1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Zarządu ws. podziału zysku za rok 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, na dzień 7 maja 2012 r. zawnioskował Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę dywidendy za rok 2011 w łącznej kwocie 50.145.817,50 złotych, na którą składa się w całości wypracowany w roku 2011 zysk netto Spółki w wysokości 45.978.579,03 złotych oraz zyski wypracowane w latach poprzednich przelane na kapitał zapasowy w kwocie 4.167.238,47 złotych. W związku z powyższym Zarząd zawnioskował, aby uchwalić dywidendę za rok 2011 w wysokości 1,35 złotych na jedną akcję. Mając jednocześnie na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 grudnia 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom łączną kwotę 50.145.817,50 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy tj. w kwocie 1,35 złotych na jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 0,00 złotych na jedną akcję. Mając na uwadze, iż cała
dywidenda została już wypłacona w ramach zaliczki na poczet dywidendy Zarząd wnioskuje o nie ustalanie dnia dywidendy. Podstawa prawna: § 38 pkt.1 ust 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)
d6goss1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2012-04-10 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6goss1

Podziel się opinią

Share
d6goss1
d6goss1