Trwa ładowanie...
dnbtfxh

Raport ze spółek

Raport ze spółek BM Banku BPH

Share
dnbtfxh

BYTOM / GINO ROSSI
Spółki podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez Bytom Gino Rossi tj. przez przeniesienie całego majątku Gino Rossi S.A. na Bytom S.A. w zamian za akcje emisji łączeniowej, jakie Bytom S.A. wyemituje i wyda akcjonariuszom Gino Rossi.
W przekonaniu stron pomiędzy Bytom S.A. a Gino Rossi S.A. zachodzą istotne synergie organizacyjne, kosztowe oraz produktowe, a także komplementarność biznesowa, które uzasadniają ekonomicznie projekt połączenia obu spółek. W dłuższej perspektywie połączenie obu spółek przyczyni się do powstania nowej jakości na polskim rynku odzieżowym, wzmocni pozycję konkurencyjną połączonych spółek, a także służyć będzie budowaniu wartości dla akcjonariuszy obu spółek.
W trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia w zakresie warunków realizacji wskazanej wyżej transakcji.

TALEX
Spółka zawarła umowę ze Skarbem Państwa (Lasy Państwowe) na dostawę oprogramowania o maksymalnej łącznej wartości brutto 7,9 mln PLN. Umowa realizowana będzie w oparciu o składane przez zamawiającego zamówienia - określona w umowie jej wartość, jest kwotą orientacyjną.

BRE
Zarząd spółki BRE Bank SA podał do wiadomości, że dywidenda za rok 2011 nie będzie wypłacona.

dnbtfxh

BLACK LION/JWC
30 marca 2012 r. wygasła umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z dnia 29 marca 2011 roku zawarta pomiędzy VIS Investments Sp. z o.o. Sp. KA (spółka zależna NFI Black Lion) a J.W. Construction Holding, której przedmiotem była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 o łącznej powierzchni 81.185,00 m2. O nie spełnieniu się warunku pod jakim była zawarta ww. umowa Fundusz informował początkiem marca br.

TRION
Spółka planuje kolejną ofertę w ramach kapitału docelowego. Do końca 2015 r. chce sprzedać miliard akcji. Dziś zarejestrowanych jest 866 milionów walorów. Pieniądze z emisji zamierza przeznaczyć między innymi na akwizycje firm budowlano-deweloperskich, powiedział prezes firmy, Jarosław Żołędowski (Parkiet)

MERCOR Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym br. wyniosły 28,2 mln zł (+8,6% r/r).

PBG
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) zmniejszył zaangażowanie w spółce z 10,14% głosów na WZA do 9,74%. Udział PPIM w kapitale zakładowym spółki zmniejszył się z 12,8% do 12,29%.

dnbtfxh

DUDA
Wiceprezes zarządu spółki, Pan Roman Miler zbył w dniu 27.03.2012 r. na GPW 200.000 sztuk akcji spółki po średniej cenie 0,78 zł za jedną akcję.

KALENDARIUM
Dane makro
09:00 Polska – indeks PMI dla przemysłu w marcu (prognoza: 49,65 pkt; poprzednio: 50 pkt)
09:53 Niemcy - indeks PMI dla przemysłu w marcu (poprzednio: 50,2 pkt; prognoza: 48,1 pkt)
09:58 strefa euro - indeks PMI dla przemysłu w marcu (poprzednio: 49 pkt; prognoza: 47,7 pkt)
16:00 Wlk. Brytania - indeks PMI dla przemysłu w marcu (prognoza: 50,7 pkt, poprzednio: 51,2 pkt)
11:00 strefa euro - stopa bezrobocia w lutym (prognoza: 10,8%, poprzednio: 10,7%)
16:00 USA - indeks ISM dla przemysłu w marcu (poprzednio: 52,4 pkt; prognoza: 53,5 pkt)

dnbtfxh

Podziel się opinią

Share
dnbtfxh
dnbtfxh