Trwa ładowanie...
d6y4p00

Raport ze spółek

Raport ze spółek

Share
d6y4p00

SECO
Zarząd SEKO S.A. poinformował, że w dniu 21 stycznia 2011 r. otrzymał od spółki OPERA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmniejszeniu udziału OPERA FIZ w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach poniżej 5%. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że w wyniku zbycia akcji Spółki SEKO S.A. przez OPERA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wg stanu na dzień 18.01.2011 r. liczba akcji posiadanych przez fundusz OPERA FIZ wynosiła 310 977. Ww. liczba akcji stanowi 4,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 310 977 głosów, stanowiących 2,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym zmianę udziału ww. fundusz posiadał 777 440 akcji Spółki, które stanowiły 11,69% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 777 440 ogólnej liczby głosów, stanowiących 6,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informujemy, że akcje Spółki SEKO S.A. posiadane przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A.
stanowią nadal powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SEKO S.A."
BYTOM
Zarząd spółki planuje sprzedać nieruchomości po byłym zakładzie produkcyjnym spółki w Bytomiu. Transakcja będzie możliwa po uzyskaniu zgody akcjonariuszy na planowanym na 14.02 br. NWZA. Jak wskazuje prezes spółki, sprzedaż nieruchomości przełoży się na zmniejszenie kosztów operacyjnych o ok. 1 mln zł. (Źródło: Parkiet).

d6y4p00

Podziel się opinią

Share
d6y4p00
d6y4p00