Trwa ładowanie...
d2wzbqs
d2wzbqs

Raportowanie danych ESG na polskim rynku kapitałowym - projekt edukacyjny SEG

17.06. Warszawa (PAP) - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES ocenią po raz drugi raportowanie ESG spółek notowanych na GPW, w tym na NewConnect w...
Share
d2wzbqs

17.06. Warszawa (PAP) - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES ocenią po raz drugi raportowanie ESG spółek notowanych na GPW, w tym na NewConnect w zakresie ujawniania danych pozafinansowych związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

"Projekt ma charakter edukacyjny - chcemy zwrócić uwagę spółek giełdowych na znaczenie właściwego ujawniania danych ESG. Spółki mają możliwość nie tylko sprawdzić, jak zostały ocenione przez analityków firmy GES, którzy na co dzień zajmują się badaniem około 5.000 firm z całego świata, ale również zadać im pytania i skonsultować sposób komunikacji danych pozafinansowych czy budowania strategii CSR" - powiedział cytowany w komunikacie prezes SEG Mirosław Kachniewski.

"Rola projektu jest szczególna w obliczu propozycji nowelizacji dyrektyw UE dotyczących rachunkowości. Komisja Europejska zapowiada zaostrzenie wymogów ujawniania danych pozafinansowych dla wszystkich (nie tylko giełdowych) dużych europejskich przedsiębiorstw. Uczestnictwo w projekcie jest dla spółek możliwością przygotowania się do nadchodzących zmian legislacyjnych" - podaje SEG.

d2wzbqs

"Proponowane przez Komisję Europejską zmiany zakładają, że każda firma zatrudniająca powyżej 500 pracowników lub wykazująca sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub obrót netto powyżej 40 mln euro będzie zobowiązana w swoich rocznych sprawozdaniach raportować o kluczowych wskaźnikach na temat polityki, wyników i ryzyk dotyczących zarządzania środowiskowego, zagadnień społecznych, relacji z pracownikami, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu oraz kwestii różnorodności w organach zarządzających i kontrolnych lub wyjaśnić, dlaczego nie podaje tych danych" - powiedział Robert Sroka z Crido Business Consulting.

Projektem "Analiza ESG spółek w Polsce" objęte są wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2013 roku będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm.

Od 17 czerwca 2013 spółki mogą bezpłatnie zapoznać się z wynikami analizy raportowania danych ESG na specjalnie przygotowanej interaktywnej platformie internetowej. W swoim indywidualnym profilu każda spółka może zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, uzupełnić informacje, a także zapoznać się z benchmarkami ogólnymi oraz branżowymi. Indywidualne wyniki analizy dotyczące spółki będą ujawniane jedynie jej przedstawicielom, natomiast wnioski płynące z analizy, zbiorcze wyniki badań oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG zostaną omówione 23 października 2013 roku na konferencji podsumowującej II edycję projektu. Zostanie również wydana publikacja na postawie II edycji projektu.

W tym roku po raz pierwszy w ramach projektu zostanie również przeprowadzony w wybranych spółkach proces Engagement.

d2wzbqs

"Właściciele oraz zarządzający aktywami coraz częściej podejmują strategiczną decyzję, aby pozytywnie wpływać na wartość spółki w interesie udziałowców i interesariuszy poprzez integrację strategii ESG z procesami inwestycyjnymi. (...) firma GES stworzyła proces zaangażowania (Engagement), który ma za zadanie wspieranie kadry zarządzającej firm, wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych, w budowaniu i rozwijaniu strategii zrównoważonego biznesu, praktyk i systemów raportowania" - powiedział Marcin Pitura z GES.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Patronat medialny - Polska Agencja Prasowa.

Więcej informacji na stronie internetowej www.seg.org.pl/esg (PAP)

dan/

d2wzbqs

Podziel się opinią

Share
d2wzbqs
d2wzbqs