Trwa ładowanie...
d2pyw2v
espi

REGNON S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (6/2013)

REGNON S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (6/2013)
Share
d2pyw2v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) oświadcza, że w dniu dzisiejszym pan Adam Wysocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REGNON S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
+48 322075600 +48 322075603
(telefon) (fax)
regnon@regnon.com www.regnon.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)
d2pyw2v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2013-02-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pyw2v

Podziel się opinią

Share
d2pyw2v
d2pyw2v