Trwa ładowanie...
dhxo594
espi

REGNON S.A. - Zmiany w Zarządzie Spółki. (5/2013)

REGNON S.A. - Zmiany w Zarządzie Spółki. (5/2013)
Share
dhxo594

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REGNON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z dniem 28 lutego 2013 roku z Zarządu Spółki pana Ireneusza Króla pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz pana Mariusza Jabłońskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 ww. rozporządzenia Spółka informuje o powołaniu z dniem 1 marca 2013 roku do Zarządu Spółki na nową kadencję pana Adama Wysockiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu oraz pana Tomasza Minkinę, pełniącego funkcję Członka Zarządu. Pan Adam Wysocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach), Wydział Ekonomii, Specjalność Finanse i Inwestycje (1999 r.). W 2004 r. otrzymał Dyplom Master of Business Administration w zakresie Zarządzania Finansami Międzynarodowymi w Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie przy współpracy ze School of Business of University of Chicago oraz Erasmus University Rotterdam. W okresie od lipca 1999 r. do stycznia 2000 r. pełnił funkcję referenta ds. kredytów w Dziale Kredytów ? Invest Bank S.A. ? Oddział Regionalny w Katowicach. Następnie do lutego 2000 r. zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty ekonomiczno ? finansowego w Grupie Kapitałowej FASING S.A. z siedzibą w Katowicach. Od października 2000 r. do stycznia 2007 r. Adam Wysocki pełnił funkcję członka Zarządu CMS S.A. (przed przekształceniem CMS Sp. z o.o.) oraz Prezesa Zarządu. Od marca 2000 r. do lutego 2013 r. pan Adam Wysocki był zatrudniony w Ideon S.A. (uprzednio Centrozap S.A.). kolejno na stanowiskach: starszego specjalisty w dziale controllingu, kierownika działu
rozwoju, nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych, dyrektora ds. inwestycji kapitałowych i rynku publicznego, od lutego 2007 r. do lutego 2013 r. Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Inwestycyjnego. Od 29 września 2011 roku do 27 lutego 2013 roku pan Adam Wysocki pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Adam Wysocki pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: * Wiceprezes Zarządu Centrozap S.A. (obecnie Ideon S.A.) w okresie od lutego 2007r. do lutego 2013, * Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. od lipca 2011 do nadal, * Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CentroEkoEnergia S.A. od sierpnia 2009r. do 2012, * Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap Finanse Sp. z o.o. od 2004r. do nadal, * Członek Rady Nadzorczej Starobielska Fabryka Kos Sp. z o.o. od grudnia 2005r. do 2007, * Prezes Zarządu, Członek Zarządu CMS S.A. w latach 2000r.-2007r., * Członek Rady Nadzorczej CMS S.A. - od lipca
2007r. do nadal, * Przewodniczący Rady Nadzorczej 4Energy S.A. od marca 2010 do marca 2011, * Członek Rady Nadzorczej Easy Touch S.A. z siedzibą w Katowicach od 2009 roku do nadal, * Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap Defka Sp. z o.o. w latach 2004r. - 2007r., * Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Lokalnego Agrotur S.A. w Krupskim Młynie w latach 2004r.-2007r., * Członek Rady Nadzorczej Centrozap Service Sp. z o.o. w latach 2003r.-2007r., * Członek Rady Nadzorczej Consulting Accounting Partners Sp. z o. o. w latach 2005r.-2007r., * Akcjonariusz CMS S.A., posiada 33,30% w kapitale zakładowym CMS. Pan Adam Wysocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Wysocki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Minkina studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Pracę zawodową rozpoczął w Dagma Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, gdzie był zatrudniony na stanowisku handlowca (1992-1994), a następnie dyrektora ds. logistyki (1994-1999). W latach 1999 - 2009 pan Tomasz Minkina był zatrudniony w ESM Logistics S.A. z siedzibą w Katowicach (uprzednio Pronox System S.A.) na stanowisku dyrektora finansowego. W latach 1999 ? 2008 jednocześnie pełnił w tej spółce funkcję członka zarządu. W latach 2010 - 2012 Członek Rady Nadzorczej ESM Logistics S.A. Od 2009 roku pan Tomasz Minkina pełni funkcję członka rady nadzorczej Easy Touch S.A. z siedzibą w Katowicach. Począwszy od 30 czerwca 2009 roku pan Tomasz Minkina pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta. Pan Tomasz Minkina nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Minkina nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REGNON S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
+48 322075600 +48 322075603
(telefon) (fax)
regnon@regnon.com www.regnon.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)
dhxo594

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2013-02-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxo594

Podziel się opinią

Share
dhxo594
dhxo594