Trwa ładowanie...
d2iufmc

REINHOLD POLSKA AB - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dni...

REINHOLD POLSKA AB - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 31 stycznia 2013 roku / Shareholders holding at least 5% of the votes at the Ordinary General Meeting on 31 January 2013 (6/2013)

Share
d2iufmc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-01
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 31 stycznia 2013 roku / Shareholders holding at least 5% of the votes at the Ordinary General Meeting on 31 January 2013
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Reinhold Polska AB informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Reinhold Polska AB, które odbyło się 31 stycznia 2013 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: - Dormberg Investment Ltd - liczba zarejestrowanych głosów 9 000 000, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 59,6% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Reinhold Polska AB wynosi 7 000 000. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 15 100 000. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Reinhold Polska AB announces that at the Extraordinary General Meeting of Reinhold Polska AB which was held on 31 January 2013, the following shareholders held at least 5% of the number of votes at the meeting:- Dormberg Investment Ltd - number of votes 9 000 000, representing 100% of the number of votes participating in the Extraordinary General Meeting and 59,6% of the total number of votes. The total number of shares issued by Reinhold Polska AB amounts to 7 000 000. The maximum number of votes arising from the issued shares amounts to 15 100 000.Legal basis: art. 70 point 3 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (Journal of Laws from 2005 No. 184, item 1539 with subsequent amendments)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iufmc

| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | stokholm@reinholdpolska.com | | www.reinholdpolska.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | SE 556706-3713 | | SE 556706-3713 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Padraic Coll Dyrektor Zarządzający / Członek Rady Dyrektorów
2013-02-01 Michael Scully Członek Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iufmc

Podziel się opinią

Share
d2iufmc
d2iufmc