Trwa ładowanie...
d45a7jh

RELPOL - Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10 proc. głosów na WZ Spółki. (13/2015)

RELPOL - Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10 proc. głosów na WZ Spółki. (13/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RELPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10 proc. głosów na WZ Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 4 września 2015 roku zapoznał się z treścią zawiadomienia przesłanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zakupu akcji spółki. Altus TFI S.A. przesłało zawiadomienie w imieniu własnym oraz zarządzanych przez siebie funduszy. Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 31.08.2015 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym 132.135 akcji Relpol S.A. Przed transakcją nabycia fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadały łącznie 943.745 akcji spółki Relpol, co stanowiło 9,82% akcji i tyle samo głosów na WZ. Po transakcji, Altus TFI S.A. wraz z funduszami posiada 1.075.880 akcji co stanowi 11,20% kapitału akcyjnego Relpol S.A. i uprawnia do 1.075.880 głosów na WZ, co odpowiada 11,20% ogólnej liczby głosów na WZ. Altus TFI poinformowało również, że nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabywania lub zbywania akcji spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji
napływających od spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI S.A. Altus TFI poinformowało również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki Relpol oraz brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie w stosunku do akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELPOL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELPOL | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 68-200 | | Żary | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul.11 listopada | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-68) 47 90 800 | | (0-68) 374 38 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relpol@relpol.com.pl | | www.relpol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-70-76 | | 970010355 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Rafał Gulka Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh