Trwa ładowanie...
d1ceb0z
espi
17-11-2010 15:01

REMAK - Nabycie znacznego pakietu akcji (32/2010)

REMAK - Nabycie znacznego pakietu akcji (32/2010)

d1ceb0z
d1ceb0z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REMAK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Remak S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w trybie art. 69 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzaniainstrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") o nabyciu w dniu 8 listopada 2010r. akcji Remak S.A. w wyniku którego przekroczony został próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Remak. S.A.Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 10 listopada 2010r. Aviva OFE posiadał 137.100 akcji, co stanowiło 4,57% udziału w kapitale zakładowym i dawało 137.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,57 % ogólnej liczby głosów.Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o krórych mowa powyżej, na dzień 12 listopada 2010r. Aviva OFE posiadał 178.224 akcji Remak S.A. co stanowi 5,94% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 178.224 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,94% ogólnej liczby głosów.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ceb0z

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Aleksandra Kowalska wiceprezes
2010-11-17 Gabriela Cebula prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ceb0z
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ceb0z