Trwa ładowanie...
d4k9731

RESBUD - Korekta śródrocznego raportu finansowego za III kwartał 2012r. (5/2013)

RESBUD - Korekta śródrocznego raportu finansowego za III kwartał 2012r. (5/2013)

Share
d4k9731
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Korekta śródrocznego raportu finansowego za III kwartał 2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 12-11-2012r. Emitent wyjaśnia, że dane zamieszczone w śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki RESBUD SA za trzeci kwartał 2012 r. ? Zestawienie zmian w kapitale własnym ? str. 6 ? w kolumnie "Niepodzielony wynik finansowy" błędnie wstawiono kwotę (3 410) w wierszu stan na 01.07.2012, winno być (4 048), zysk netto wstawiono (1 122) winno być (484). W załączeniu Emitent przekazuje skorygowane sprawozdanie.
Załączniki
Plik Opis
5 - zał korekta KWARTALNESKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE RESBUDSA_ ZAIII KWARTAŁ2012roku.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k9731

| | | RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RESBUD | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-206 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Gen. L. Okulickiego | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-17 8622448 | | 0-17 8623 995 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | resbud@resbud.pl | | www.resbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-02-67-303 | | 690294174 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Anna Sobol Prezes Zarządu
2013-01-17 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k9731

Podziel się opinią

Share
d4k9731
d4k9731