Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

ROBINSON EUROPE - Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst (6/2015) - EBI

ROBINSON EUROPE - Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 marca 2015 r. na podstawie Uchwały nr 240/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst zostało wprowadzonych 1.027 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia siedem) obligacji na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Busz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h