Trwa ładowanie...
d26xl1p
d26xl1p
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja o zawiadomieniach, o których mowa w art. 160 ustawy o instru ...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja o zawiadomieniach, o których mowa w art. 160 ustawy o instrumentach finansowych (39/2015)
Share
d26xl1p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Informacja o zawiadomieniach, o których mowa w art. 160 ustawy o instrumentach finansowych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z 8 kwietnia 2015 roku niniejszym, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała kolejne zawiadomienia od osób powiązanych z LBPOL William II S.á.r.l. o transakcjach zbycia dokonanych przez LBPOL William II S.á.r.l. dotyczących akcji Spółki, zgodnie z którymi LBPOL William II S.á.r.l. zbyła cześć swoich akcji w Spółce, o czym Spółka informowała w/w raportem bieżącym. Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienieRN13.04.2015.pdf zawiadomienieRN13.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej 1
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d26xl1p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Zbigniew Okoński Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26xl1p

Podziel się opinią

Share
d26xl1p
d26xl1p