Trwa ładowanie...
d2x00ga

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja o zawiadomieniach, o których mowa w art. 160 ustawy o instru ...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja o zawiadomieniach, o których mowa w art. 160 ustawy o instrumentach finansowych (39/2015)

Share
d2x00ga
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Informacja o zawiadomieniach, o których mowa w art. 160 ustawy o instrumentach finansowych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z 8 kwietnia 2015 roku niniejszym, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała kolejne zawiadomienia od osób powiązanych z LBPOL William II S.á.r.l. o transakcjach zbycia dokonanych przez LBPOL William II S.á.r.l. dotyczących akcji Spółki, zgodnie z którymi LBPOL William II S.á.r.l. zbyła cześć swoich akcji w Spółce, o czym Spółka informowała w/w raportem bieżącym. Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienieRN13.04.2015.pdf zawiadomienieRN13.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x00ga

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Rzeczypospolitej | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Zbigniew Okoński Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x00ga

Podziel się opinią

Share
d2x00ga
d2x00ga