Trwa ładowanie...
dxlocwg
espi
16-11-2010 18:55

ROBYG S.A. - ROBYG S.A.?Przydział Obligacji na okaziciela serii B (17/2010)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A.?Przydział Obligacji na okaziciela serii B (17/2010)

dxlocwg
dxlocwg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A.?Przydział Obligacji na okaziciela serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY ORAZ JAPONII.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 4 listopada 2010 r., Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w związku z ofertą publiczną 200.000 obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda ("Obligacje Serii B"), w dniu 16 listopada 2010 roku dokonał przydziału obligatariuszom 200.000 Obligacji Serii B.W związku z powyższym, emisja Obligacji Serii B dokonana na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 listopada 2010 roku o łącznej wartości 20.000.000 zł doszła do skutku.Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, iż łączna wartość emisji Obligacji Serii B stanowiła mniej niż 10% wartości kapitałów własnych Spółki oraz, że propozycja nabycia Obligacji Serii B zawierająca m.in. opis rodzaju emitowanych obligacji, warunki emisji i wykupu oraz perspektywy dotyczące zobowiązań Spółki
do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii B, a także przedmiot zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji Serii B została podana do publicznej wiadomości w formie załącznika do raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku oraz została opublikowana na stronie internetowej podmiotu oferującego Obligacje Serii B, tj. na stronie tj. NOBLE SECURITIES S.A. Dom Maklerski (www.noblesecurities.pl).ZastrzeżenieW związku z trwającą ofertą publiczną obligacji serii C ROBYG S.A. ("Spółka") ("Obligacje"), Spółka informuje, iż niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Obligacji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży Obligacji ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania Obligacji. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest
również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiekjurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady lub Japonii. Informacje zawarte w załączonym raporcie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z
1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxlocwg

| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-793 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | L. Rydygiera | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Artur CeglarzEyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxlocwg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxlocwg