Trwa ładowanie...
dbqraum
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów na wierzytelnościach ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów na wierzytelnościach ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. (17/2014)
Share
dbqraum

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów na wierzytelnościach ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("RJ2") będąca spółką zależną od Spółki, w celu zabezpieczenia wierzytelności NORDEA Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank") wynikających z umowy kredytowej z dnia 29 stycznia 2008 roku z późn. zm., w dniu 20 lutego 2014 roku, podpisała z Bankiem umowy o ustanowienie następujących zabezpieczeń na rzecz Banku: 1/ zastaw finansowy oraz rejestrowy na wierzytelnościach RJ2 z umowy rachunku bankowego w odniesieniu do rachunku pomocniczego prowadzonego przez Bank do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 76.200.000,00 zł; oraz 2/ zastaw finansowy oraz rejestrowy na warunkowych wierzytelnościach RJ2 z umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego przez Bank do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 76.200.000,00 zł. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że wartość środków zgromadzonych na wyżej wymienionych rachunkach jest zmienna oraz, że zastawy rejestrowe
zostaną ustanowione po złożeniu przez RJ2 odpowiednich wniosków do rejestru zastawów oraz ich zarejestrowaniu przez właściwy sąd. Z chwilą zarejestrowania w.w. odpowiednich zastawów rejestrowych, w.w. odpowiednie zastawy finansowe wygasną. RJ2 w dniu dzisiejszym wysłała wnioski do rejestru zastawów o zarejestrowanie powyższych zastawów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
dbqraum

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Zbigniew Okoński Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum