Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów przez spółki z Grupy ROBYG S.A. (5/2012)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów przez spółki z Grupy ROBYG S.A. (5/2012)

Share
d3o1hcx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów przez spółki z Grupy ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału w spółkach należących do Grupy Kapitałowej ROBYG a uprzednio przejęciem przez te spółki tj. ROBYG Osiedle Kameralne Sp. z o.o. ("ROK") całości, oraz ROBYG City Apartments 2 Sp. z o.o. ("RCA 2") części zobowiązań kredytowych, odpowiednio, ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. ("ROJ"), oraz ROBYG City Apartments Sp. z o.o. ("RCA") wobec banku NORDEA Bank Polska S.A. ("Bank") o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2012 - w dniu 8 lutego br. zostały złożone do Sądu kolejne wnioski o zarejestrowanie nowych zabezpieczeń ustanowionych w związku z przejęciem w.w. zobowiązań kredytowych: a) wniosek RCA o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RCA na podstawie umowy z dnia 6.02.2012 roku zawartej z Bankiem na 1.443.900 udziałach RCA w kapitale zakładowym RCA 2, o wartości nominalnej 50 zł każdy, których łączna wartość księgowa na
dzień 6 lutego 2012 roku wynosiła 72.195.000,00 zł, stanowiących 99,99 % udziałów w kapitale zakładowym RCA2 i uprawniających RCA do 1.443.900 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników RCA 2 i w ogólnej liczbie głosów, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 126.900.000,00 zł. b) wniosek ROJ o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez ROJ na podstawie umowy z dnia 6.02.2012 roku zawartej z Bankiem na 1.051.900 udziałach ROJ w kapitale zakładowym ROK, o wartości nominalnej 50 zł każdy, których łączna wartość księgowa na 6 lutego 2012 roku wynosiła 52.595.000,00 zł, stanowiących 99.99 % udziałów w kapitale zakładowym ROK i uprawniających ROJ do 1.051.900 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników ROK i w ogólnej liczbie głosów do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 40.500.000,00 zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-793 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | L. Rydygiera | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx