Trwa ładowanie...
d3k4ny4
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wykup obligacji serii A ROBYG S.A. (4/2013)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wykup obligacji serii A ROBYG S.A. (4/2013)
Share
d3k4ny4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Wykup obligacji serii A ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii A Spółki ("Obligacje Serii A") wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia Obligacji Serii A z dnia 16 września 2010 r. (?Warunki Emisji"), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 1 października 2013 roku, działając na podstawie pkt 37 lit. A ppkt 2 Warunków Emisji podjął w dniu 15 stycznia 2013 roku stosowną uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji Serii A określając: 1/ dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji Serii A na 8 lutego 2013 roku; oraz 2/ dzień wypłaty świadczeń z Obligacji Serii A na 18 lutego 2013 roku; Wykup Obligacji Serii A nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW") po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Przedterminowy wykup
Obligacji Serii A nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji Serii A za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d3k4ny4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k4ny4

Podziel się opinią

Share
d3k4ny4
d3k4ny4